Nachdem mir mim Zoch durch woren ... han ich der Rest vum Zoch jeluurt (-:

1helenekl

Helene ... vun de Kölsche Grielächer ...

Margret und Wolli Lutter ... mit den 2 ... kriss de immer Spaß !!!

1wollimargretunichkl

1kamelle2kl

1struesjerkl

1theoundichkl

1gummibvumhimmelklkl Gummibärchen un Schokis vum Himmel

un Strüsfer op de Ääd ...

1praeshoehenbkl

1pappnaskl

1struesjerhuhkl

1rudefunkunichkl

Nee wat wor dat schööööööönnnnn

1fansschwweisskl

Köln, 21.02.2012